Prejela sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, skupaj s sodbo o prekršku, samo odločbo je izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici. Kam se moram sedaj pritožiti na Okrajno Sodišče v Novi Gorici ali Ljubljani

Prejela sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, skupaj s sodbo o prekršku, samo odločbo je izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici. Kam se moram sedaj pritožiti na Okrajno Sodišče v Novi Gorici ali Ljubljani

Sam prekršek, kjer sem napihala preveč, se je zgodil v Novi Gorici, a moje stalno prebivališče je v Mariboru. Prejela sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, skupaj s sodbo o prekršku, samo odločbo je izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici. Kam se moram sedaj pritožiti na Okrajno Sodišče v Novi Gorici, Mariboru Ljubljani ali je vseeno?

Spošotvana gospa, predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja je v konkretnem primeru potrebno vložiti na Okrajno sodišče v Mariboru, ki je pristojno za odločanje po pravnomočnosti postopka o prekršku, glede na stalno prebivališče storilca.