Politika zasebnosti

Politika zasebnosti spletne strani www.vozniska.si

Obvestilo posameznikom po 14. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GPDR) glede obdelave osebnih podatkov:

Upravljalec osebnih podatkov spletnega mesta www.vozniska.si je družba Vozniška d.o.o. Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, MŠ: 9140948000, DŠ: 76368742; e-mail: pomoc@vozniska.si

Upravljavec na spletnem mestu zbira in obdeluje izključno naslednje osebne podatke:

  • ime
  • priimek
  • e-poštni naslov
  • telefonska številka

Zbrane podatke, ki jih uporabnik spletne strani www.vozniska.si posreduje, se obravnavajo kot podatki zaupne narave. Uporabljajo se izključno v okviru službe za pomoč uporabnikom spletne strani www.vozniska.si, in sicer za odgovore na vprašanja oziroma posredovanje ponudbe za morebitno skupno nadaljnje sodelovanje.

Pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov ponudnikom je pogodbeni odnos med upravljavcem in posameznikom.

Osebnih podatkov se ne posreduje subjektom, ki niso prejemniki podatkov. Družba Vozniška d.o.o. ne bo posredovala podatkov tretjim stranem za neposredno trženje. Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec osebne podatke hrani še 3 leta od dneva prejema po tem pa jih trajno izbriše ali učinkovito anonimizira, tako da posameznega osebnega podatka ali niza osebnih podatkov ni več mogoče pripisati določenemu posamezniku.

Dostop do osebnih podatkov posameznikov imajo: zaposleni in pogodbeni sodelavci upravljavca, pri čemer je v celoti spoštovano načelo minimizacije, kar pomeni, da imajo dostop do osebnih podatkov le tiste osebe, za katere je to glede na njihovo funkcijo in zadolžitve pri upravljavcu nujno potrebno.

Posamezniki imajo glede osebnih podatkov, ki jih obdeluje upravljavec, določene pravice, ki jih lahko uveljavljajo preko e-poštnega naslova pomoc@vozniska.si in sicer pravico:

  • zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov, ki jih o njem obdeluje upravljavec;
  • zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, kadar Fosebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani ali če so bili obdelani nezakonito (pravica do pozabe);
  • zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, če posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, ali če je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, ali če upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
  • da prejme osebne podatke, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, ter pravico, da zahteva, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo;
  • do pritožbe pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.