Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja in odgovori glede izgube vozniškega dovoljenja

Prejela sem sklep sodišča o odvzemu vozniškega dovoljenja. Navedeno je, da rok za ugovor znaša tri dni, danes pa je že četrti dan od prejema pošte. Ali imam še vedno možnosti karkoli narediti, da ne izgubim vozniške?

Ugovor zoper sklep je namenjen izpodbijanju odločitve sodišča (materialne in postopkovne kršitve), predlog za vrnitev odvzetega vozniškega dovoljenja pa poteka po drugem pravnem postopku. V primeru kot ga navajate, še vedno lahko ukrepate, da ne boste trajno izgubili vozniškega dovoljenja. Kontaktirajte nas!

Včeraj sem dobil sklep od sodišča in imam rok 3 dni da se pritožim.

Predvidevamo, da gre za sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja. Zoper ta sklep je predpisan rok za ugovor 3 dni. Vsi roki pomenijo koledarske dneve, torej tečejo tudi med vikendi in prazniki. Ugovor je smiselno vlagati, ko sklep temelji na napačnem dejanskem stanju, je izdan zoper napačno osebo ali obstajajo druge postopkovne kršitve. Pošljite nam vso dokumentacijo in podali vam bomo lahko ustrezen odgovor ter pojasnili vaše možnosti.

Kdaj mi vozniška preneha oziroma kdaj po prekrških še lahko vozim? Kakšna so pravila?

V času, ko vam je vozniško dovoljenje začasno odvzeto, ne smete voziti do izdaje sklepa o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Ko vam je dovoljenje s sklepom vrnjeno, lahko vozite, kljub temu, da sodni postopek glede prekrška še teče. V primeru prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (sklep o prenehanju), pa vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno od dne, ko sklep postane pravnomočen in izvršljiv posledično ne smete več voziti. Izjema je primer, če ste na sodišče pravočasno vložili predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ustrezno utemeljen in obrazložen predlog vam v skladu z zakonskimi predpisi pripravijo naši pravni strokovnjaki.

Kje preverim koliko kazenskih točk imam?

Potrdilo iz evidence kazenskih točk lahko dobite tukaj. Izdaja ga Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, vlogo lahko oddate elektronsko, po pošti ali pa osebno prinesete vlogo. Potrdilo izkazuje število vseh izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu ter podatke o pravnomočnih odločbah o prenehanju vozniškega dovoljenja v trenutku izdaje potrdila. Podatki iz evidence se posredujejo samo na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo. Drugim uporabnikom se podatki iz te evidence dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za njihovo uporabo upravičen, na zakonu utemeljen interes. Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Pogoj je, da voznik v tem času ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

Kako znižam kazenske točke?

Odvisno je, ali ste kazenske točke prejeli zaradi prehitre vožnje ali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Pošljite nam vso dokumentacijo in podali vam bomo lahko ustrezen odgovor ter pojasnili vaše možnosti. Več informacij najdete tukaj.

Se ima smisel pritoževati?

Potrebno je razlikovati med pritožbo, zahtevo za varstvo zakonitosti, ugovorom zoper sodbo o prekršku izdano v hitrem postopku, pritožbo zoper sodbo o prekršku izdano v rednem postopku, ugovorom zoper začasni odvzem vozniškega dovoljenja ali pritožbo zoper sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Gre za različna pravna sredstva, ki ima vsako svoj namen oziroma postopke in pravila. Za vas lahko opravimo brezplačen prvi pregled dokumentacije ter vam podamo naše pravno mnenje.

Kako dolgo bom brez vozniškega dovoljenja?

Odvisno je ali vam je bilo vozniško dovoljenje odvzeto za 24 ur, začasno ali gre za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Če ukrepate pravočasno in se obrnete na nas morda ne boste trajno ostali brez vozniškega dovoljenja oziroma ne boste rabili ponovno opravljati vozniškega izpita.

Odvzeli so mi vozniško dovoljenje zaradi vsebnosti THC v slini. Marihuano sem užival dan prej, vozil pa sem popolnoma trezen.

Vožnja pod vplivom prepovedanih substanc, med katere sodijo tudi droge je prepovedana. Na seznam prepovedanih substanc je uvrščen tudi THC oziroma kanabinoidi, ki se nahajajo v marihuani in hašišu. Drugače je s kanabidiolom, ki se nahaja v CBD proizvodih ter ni na seznamu prepovedanih snovi. Pomembno je vedeti, da hitri test ne bo nujno pokazal negativnega rezultata, zato je v primeru uživanja CBD proizvodov smiselno opraviti strokovni pregled. Morate se zavedati, da je prisotnost THC-ja oziroma kanabinoidov v slini lahko s hitrim testom zaznavna tudi do več dni po zaužitju, v nekaterih primerih celo dlje (odvisno od posameznika in pogostosti uživanja). Vožnja pod vplivom katerekoli prepovedane substance, tudi THC, je absolutno prepovedana, po opravljenem predhodnem postopku ter hitrem testu sline, ki pokaže pozitiven rezultat, je odrejen strokovni pregled. Strokovni pregled lahko odklonite, vendar je sama odklonitev prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 1.200,00 EUR in 18 kazenskih točk. Strošek strokovnega pregleda znaša približno 800,00 EUR ter ga je potrebno plačati le, če izvid pokaže pozitiven rezultat na snovi, ki so uvrščene na seznam. Globa za vožnjo pod vplivom prepovedanih substanc znaša prav tako najmanj 1.200,00 EUR, izreče se tudi 18 kazenskih točk, vendar le, če je posamezniku po opravljenem strokovnem pregledu dokazano, da je imel v krvi oz. urinu prepovedano substanco.

Zaradi THC sem zgubil vozniško dovoljenje pred več leti, sedaj me zanima kašen je postopek? Ali moram opraviti zdravniški pregled pri medicini dela in športa? Kateri je dražji? Ali lahko naredim normalen zdravniški pregled, kot da bi šel delat vozniški izpit prvič?

V primeru, da vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, morate pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri pooblaščenih izvajalcih in ne pri kateremkoli zdravniku. Seznam pooblaščenih izvajalcev najdete tukaj.

V Avstriji so mi vzeli vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom marihuane. Kazen sem plačal na mestu, vozniško dovoljenje mi je bilo fizično odvzeto na kraju. Policist mi je zatrdil, da bom vozniško dovoljenje prejel v Slovenijo. Zanima me ali mi lahko zaradi tega vzamejo vozniško tudi v Sloveniji?

Posamezniku lahko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče samo država, ki ga je izdala, zaradi prekrška na območju iste države. Se pravi, v kolikor v Sloveniji storite prekršek za katerega je predpisan odvzem vozniškega dovoljenja ali v določenem časovnem obdobju dosežete oziroma presežete 18 kazenskih točk, vam slovensko sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Vi ste storili prekršek v Avstriji, policisti so postopali v skladu z avstrijsko prekrškovno zakonodajo ter vam odvzeli vozniško dovoljenje za 2 dni ter izrekli zahtevo za plačilo denarnega zneska v namen zavarovanja plačila globe, ki vam bo še izrečena. Kazen za vožnjo pod vplivom drog v Avstriji je globa v razponu od 800,00 do 3.700,00 EUR ter odvzem avstrijskega vozniškega dovoljenja za en mesec oziroma prepoved imetniku tujega vozniškega dovoljenja za določeno obdobje vožnje po Avstriji. V Sloveniji vam zaradi prekrška v Avstriji ne morejo odvzeti vozniškega dovoljenja.

Ustavila me je policija in ker nisem takoj ustavil sem dobil 10 kazenskih točk in potem napihal 0,80 zanima pa me če še je sploh kakšna možnost, da dobim dovoljenje nazaj?

V takšnem primeru moramo najprej pregledati vso dokumentacijo, da lahko ugotovimo, ali obstajajo ustrezni ukrepi za vrnitev vozniškega dovoljenja. Ker gre v vseh postopkih za strogo predpisane roke, ne odlašajte in nas kontaktirajte.

Napihal sem in dobil 18 kazenskih točk. V sklepu je navedeno, da lahko v roku 14 dni opravim zdravniški pregled in pridobim zdravniško spričevalo. Kakšen je nadaljnji postopek?

V tem primeru se morate v prijaviti na zdravniški pregled pri enem od pooblaščenih izvajalcev (povezavo do seznama najdete pri odgovoru na prejšnje vprašanje). Uspešno opravljen zdravniški pregled je prvi pogoj za to, da ne boste dokončno izgubili vozniškega dovoljenja. Ob tem vam mi pripravimo ustrezno utemeljen ter obrazložen predlog, ki ga morate posredovati sodišču, s priloženim zdravniškim spričevalom. Na podlagi predloga bo sodišče odločilo o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Kasneje vam pomagamo pripraviti še obrazložen predlog za odlog izvršitve prenehanja vozniškega dovoljena.

Odvzeli so mi vozniško dovoljenje zaradi alkohola. Na pregled sem že prijavljen. Kaj se da storiti glede stroškov?

Naši pravni strokovnjaki skupaj s tem, da pripravijo ustrezen in utemeljen predlog sodišču, da se vam vozniško dovoljenje vrne, lahko na vašo željo dodajo tudi ustrezne obrazložitve in poziv za obročno odplačilo kazni, nadomestila z delom v splošno korist ter pripravijo predlog za oprostitev plačila sodne takse.

Popolnoma sem pozabil na tečaj varne vožnje za mlade voznike, ki sem ga nato sicer opravil, vendar leto dni po preteku vozniškega dovoljenja. Zanima me ali obstaja kakšna alternativa, ali moram vozniško dovoljenje pridobiti na novo?

Na žalost vam v navedenem primeru ne moremo pomagati, saj je vozniško dovoljenje že prenehalo veljati. Da bi se izognili nastali situaciji bi morali pred prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja na upravno enoto podate predlog za podaljšanje roka oziroma podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za eno dodatno leto.

Pogojna doba (8 mesecev) se je iztekla. Nobenega prekrška v tem času. Kako sedaj naprej? Je potrebno še kaj narediti? Opravljen je bil zdravniški in edukacijske delavnice.

Sodišče bo v enem letu od poteka preizkusne dobe dokončno izdalo sklep, da se prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izreče.

Kako je s kazenskimi točkami po preteku preizkusne dobe? Kaj se zgodi, če dobim npr. 5 točk v naslednjem letu pred tistim zadnjim sklepom?

Kazenske točke, ki ste jih prejeli po izteku preizkusne dobe, a pred izdajo dokončnega sklepa, ostanejo vpisane v evidenco kazenskih točk do izteka zakonsko predpisane dobe (2 leti).

Predhodno sem imel 3 kazenske točke, zdaj sem kot voznik začetnik dobil kazen, za katero je predpisanih 5 kazenskih točk. Imam le še nekaj dni do izteka obdobja kot voznik začetnik. Ali lahko kaj storim, da ne bom izgubil vozniškega dovoljenja zaradi prekoračitve 7 kazenskih točk?

Glede na to, da se upošteva čas storitve prekrška, boste od sodišča prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Nato boste imeli možnost sodišče zaprositi, da vam ne izreče prenehanja in določi odlog izvršitve, preizkusno dobo ter morebitne druge obveznosti. Vsekakor nam nemudoma pošljite vso prejeto dokumentacijo, da vam lahko podamo ustrezen odgovor in preverimo vaše možnosti. Vložitev predloga za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je časovno omejena.

Nisem mogel podaljšati vozniškega dovoljenja na upravni enoti, ker nisem opravil programa usposabljanja za voznika začetnika (varna vožnja). Bom moral ponovno opravljati cel vozniški izpit?

Da, v vašem primeru je potrebno ponovno opravljati vozniški izpit, da pridobite veljavno vozniško dovoljenje.

Od sodišča sem dobil sklep za pogojno veljavnost vozniškega dovoljenja za 6 mesecev. Prekršek sem naredil z B kategorijo. V trajanju pogojnega sem s C in E kategorijo naredil prekršek za 8 točk in sem dobil odvzem oziroma ponovno opravljanje vozniškega izpita. Ker sem profesionalni voznik in potrebujem vozniško dovoljenje, me zanima ali obstaja kakšna pravna možnost, da mi vrnejo dovoljenje za kategorije katere so mi potrebne za opravljanje mojega dela, torej voznika tovornega vozila.

V takšnem primeru je potreben vpogled v celotno dokumentacijo, predvsem sklep sodišča o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ter dokumentacijo upravne enote, ki vam je bila poslana. Postavlja se vprašanje, ali ste v kateri izmed omenjenih kategorij imeli vpisane kazenske točke ali ne, kot tudi kako vam je v zvezi s tem sodišče izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kje lahko opravim zdravniški pregled?

Seznam izvajalcev pregledov kandidatov in voznikov motornih vozil. Seznam izvajalcev kontrolnih pregledov voznikov motornih vozil

Kaj rabim za zdravniški pregled za vozniški izpit kategorije B ali A?

Za zdravniški pregled potrebujete:

 • identifikacijski osebni dokument
 • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku)
 • izvid okulista v primeru, da nosite očala ali kontaktne leče (Priloga VI)
 • odločbo Upravne enote oz. Sklep sodišča
 • izpolnjeno prijavnico, ki jo osebno izpolnete v zdravstvenem centru

Zdravniški pregled je samoplačniški in običajno stane okoli 30 EUR, čas trajanja za A ali B kategorijo je okoli 30 min.

Kaj rabim za zdravniški pregled, sem poklicni voznik?

Za zdravniški pregled potrebujete:

 • identifikacijski osebni dokument,
 • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku in se lahko naroči, da se ga pošlje v zdravstveno ordinacijo, priporočamo, da se ga pošlje 1 teden pred pregledom)
 • izvid – mnenje psihologa
 • izvid od okulista, očala ali predpisane kontaktne leče
 • slušni aparat (v primeru uporabe)

V primeru, da se izvedejo tudi laboratorijske preiskave, morate priti tešči (6-8 ur brez hrane). Pijete lahko vodo ali nesladkane čaje. Zdravila vzamete z vodo.

Zdravniški pregled za poklicnega voznika obsega:
(v primeru, da še nimate naslednjih izvidov ali pa so izvidi niso sveži)

 • pregled vida (vid blizu in daleč, nočni vid, periferni vid, barvni vid),
 • EKG preiskava,
 • spirometrija (pljučna funkcija),
 • preiskava sluha (ADG),
 • laboratorijske preiskave krvi (hemogram, krvni sladkor, jetrni testi),
 • izvid in mnenje psihologa (ob nastopu in / ali ob ponovnem pregledu na vsakih 5 let)

Zdravniški pregled je samoplačniški in običajno stane med 100,00 EUR in 150,00 EUR, odvisno od števila potrebnih opravljenih preiskav.

Koliko me lahko vse skupaj stane, da ne izgubim vozniškega dovoljenja trajno?

Z našo pomočjo verjetno bistveno manj, kot sicer.

Niste našli ustreznega odgovora ali pa vam grozi izguba vozniškega dovoljenja?

Izkoristite pomoč pravnih strokovnjakov ali nas pokličite na tel. št. 031 519 454 in hitro vam bomo odgovorili.