Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja in odgovori glede izgube in odvzem vozniškega dovoljenja

Prejela sem sklep sodišča o odvzemu vozniškega dovoljenja. Navedeno je, da je rok za ugovor tri dni, danes pa je že četrti dan od prejema pošte. Ali imam še vedno možnosti karkoli narediti, da ne izgubim vozniškega dovoljenja?

Ugovor zoper sklep je namenjen izpodbijanju odločitve sodišča (materialne in postopkovne kršitve), vložitev predloga za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja pa poteka po drugem (pravnem) postopku. V primeru kot ga navajate, še vedno lahko ukrepate, da ne boste trajno izgubili vozniškega dovoljenja. Kontaktirajte nas!

Kdaj mi vozniška preneha oziroma kdaj po prekrških še lahko vozim? Kakšna so pravila?

V času, ko vam je vozniško dovoljenje začasno odvzeto, ne smete voziti, vse do vrnitve samega dokumenta, ki sledi sklepu o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Ko vam je dovoljenje s sklepom vrnjeno, lahko vozite, ko na upravni enoti prevzamete vozniško dovoljenje, kljub temu, da sodni postopek glede prekrška še teče (vam še ni izdana sodba glede kazenskih točk ter globe). 

V primeru prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja (izrečeno s sklepom sodišča), pa vaše vozniško dovoljenje ni več veljavno v roku 30 dni po pravnomočnosti tj. v roku 38 od vročitve sklepa.

Izjema je, če ste na sodišče pravočasno vložili predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Ustrezno utemeljen in obrazložen predlog vam v skladu z zakonskimi predpisi pripravijo naši pravni strokovnjaki.

Kako dolgo bom brez vozniškega dovoljenja?

Odvisno je ali vam je bilo vozniško dovoljenje odvzeto za 24 ur, začasno ali gre za prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Če ukrepate pravočasno in se obrnete na nas, morda ne boste trajno ostali brez vozniškega dovoljenja oziroma ne boste rabili ponovno opravljati vozniškega izpita.

Voznik povratnik

Voznik povratnik je oseba, ki je izgubila vozniško dovoljenje zaradi prehitre vožnje oziroma prometnega prekrška in si želi ponovno opraviti vozniško dovoljenje.

Če vam je kot vozniku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja po zakonu, ki ureja prekrške, lahko ponovno pridobite novo vozniško dovoljenje po šestih mesecih od izvršitve odločbe. Če vam je izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja prej kot v dveh letih od ponovne pridobitve vozniškega dovoljenja, pa po enem letu od izvršitve odločbe.

Za ponovno pridobitev vozniškega dovoljenja je potrebno opraviti kontrolni zdravstveni pregled, se udeležiti programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo ter ponovno opraviti vozniški izpit. Vsi vozniki, ki vam je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, morate v celoti ponovno opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Tistim, ki je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi prehitre vožnje,  je določeno, da se morajo udeležiti dodatnega programa varne vožnje. Vozniki, ki jim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snov se morajo udeležiti rehabilitacijskega programa.

V primeru, da so vam odvzeli vozniško dovoljenje, nas obvestite čim prej in poskušali vam bomo pomagati v najkrajšem možnem času.

Odvzeli so mi vozniško dovoljenje zaradi THC v slini. Marihuano sem užival dan prej, vozil pa sem popolnoma trezen.

Vožnja pod vplivom prepovedanih substanc – drog, je prepovedana. 

Na seznam prepovedanih drog je uvrščen tudi THC oziroma kanabinoidi, ki se nahajajo v marihuani in hašišu. Drugače je s kanabidiolom, ki se nahaja v CBD proizvodih ter ni na seznamu prepovedanih snovi. Pomembno je vedeti, da hitri test ne bo nujno pokazal negativnega rezultata, zato je v primeru uživanja CBD proizvodov smiselno opraviti strokovni pregled. 

Morate se zavedati, da je prisotnost THC-ja oziroma kanabinoidov v slini lahko s hitrim testom zaznavna tudi do več dni po zaužitju, v nekaterih primerih celo dlje (odvisno od posameznika in pogostosti uživanja). 

Vožnja pod vplivom katerekoli prepovedane substance, tudi THC, je absolutno prepovedana, po opravljenem predhodnem postopku ter hitrem testu sline, ki pokaže pozitiven rezultat, je odrejen strokovni pregled. Strokovni pregled lahko odklonite, vendar je sama odklonitev prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 1.200,00 EUR in 18 kazenskih točk. 

Strošek strokovnega pregleda znaša približno 500,00 EUR ter ga je potrebno plačati le, če izvid pokaže pozitiven rezultat na snovi, ki so uvrščene na seznam prepovedanih drog. 

Globa za vožnjo pod vplivom prepovedanih substanc znaša prav tako najmanj 1.200,00 EUR, izreče se tudi 18 kazenskih točk, vendar le, če je posamezniku po opravljenem strokovnem pregledu dokazano, da je imel v krvi oz. urinu prepovedano substanco.

Napihal sem in dobil 18 kazenskih točk. V sklepu je navedeno, da lahko opravim zdravniški pregled in pridobim zdravniško spričevalo. Kakšen je nadaljnji postopek?

V tem primeru se morate v prijaviti na zdravniški pregled pri enem od pooblaščenih izvajalcev.

Predlagamo Zdravstveni center Aristotel.  Za termin lahko zaprosite tudi tukaj.

Uspešno opravljen zdravniški pregled je prvi pogoj za to, da ne boste dokončno izgubili vozniškega dovoljenja. Ob tem vam mi pripravimo ustrezno utemeljen ter obrazložen predlog, ki ga morate posredovati sodišču, s priloženim zdravniškim spričevalom. Na podlagi predloga bo sodišče odločilo o vrnitvi začasno odvzetega vozniškega dovoljenja. Kasneje vam pomagamo pripraviti še obrazložen predlog za odlog izvršitve prenehanja vozniškega dovoljenja, da vam sodišče izreče ustrezno preizkusno dobo in naloži opravo rehabilitacijskega programa.


Odvzeli so mi vozniško dovoljenje zaradi alkohola. Na pregled sem že prijavljen. Kaj se da storiti glede stroškov?

Naši pravni strokovnjaki skupaj s tem, da pripravijo ustrezen in utemeljen predlog sodišču, da se vam vozniško dovoljenje vrne, lahko na vašo željo dodajo tudi ustrezne obrazložitve in poziv za obročno odplačilo kazni, nadomestitev z delom v splošno korist ter pripravijo predlog za oprostitev plačila sodne takse.

Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – več kot 18 oz. 7 kazenskih točk 

Predhodno sem imel 3 kazenske točke, zdaj sem kot voznik začetnik dobil kazen, za katero je predpisanih 5 kazenskih točk. Imam le še nekaj dni do izteka obdobja kot voznik začetnik. Ali lahko kaj storim, da ne bom izgubil vozniškega dovoljenja zaradi prekoračitve 7 kazenskih točk?

Glede na to, da se upošteva čas storitve prekrška, boste od sodišča prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Nato boste imeli možnost sodišče zaprositi, da vam ne izreče prenehanja in določi odložitev izvršitve, preizkusno dobo ter druge obveznosti, ki jih boste morali izpolniti. Vsekakor nam nemudoma pošljite vso prejeto dokumentacijo, da vam lahko podamo ustrezen odgovor in preverimo vaše možnosti. Vložitev predloga za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja je časovno omejena.

Preizkusna doba pri odvzemu vozniškega dovoljenja

Pogojna doba (8 mesecev) se je iztekla. Nobenega prekrška v tem času nisem storil. Kako sedaj naprej? Je potrebno še kaj narediti? Opravljen je bil zdravniški pregled in edukacijske delavnice.

Sodišče bo v enem letu od poteka preizkusne dobe dokončno izdalo sklep, da se prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izreče.

Kako je s kazenskimi točkami po preteku preizkusne dobe? Kaj se zgodi, če dobim npr. 5 točk v naslednjem letu pred tistim zadnjim sklepom?

Kazenske točke, ki ste jih prejeli po izteku preizkusne dobe, a pred izdajo dokončnega sklepa, ostanejo vpisane v evidenco kazenskih točk do izteka zakonsko predpisane dobe (2 leti).

Od sodišča sem dobil sklep za pogojno veljavnost vozniškega dovoljenja za 6 mesecev. Prekršek sem naredil z B kategorijo. V trajanju pogojnega sem s C in E kategorijo naredil prekršek za 8 točk in sem dobil odvzem oziroma ponovno opravljanje vozniškega izpita. Ker sem profesionalni voznik in potrebujem vozniško dovoljenje, me zanima ali obstaja kakšna pravna možnost, da mi vrnejo dovoljenje za kategorije katere so mi potrebne za opravljanje mojega dela, torej voznika tovornega vozila.

V takšnem primeru je potreben vpogled v celotno dokumentacijo, predvsem sklep sodišča o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja ter dokumentacijo upravne enote, ki vam je bila poslana. Postavlja se vprašanje, ali ste pri kateri izmed omenjenih kategorij imeli vpisane kazenske točke ali ne, kot tudi kako vam je v zvezi s tem sodišče izreklo prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Kazenske točke – vozniško dovoljenje

Kje preverim koliko kazenskih točk imam?

Potrdilo iz evidence kazenskih točk lahko dobite tukaj. Potrdilo je brezplačno. Izdaja ga Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije, vlogo lahko oddate elektronsko, po pošti ali pa osebno prinesete vlogo. Potrdilo izkazuje število vseh izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu ter podatke o pravnomočnih odločbah o prenehanju vozniškega dovoljenja v trenutku izdaje potrdila.

V kolikor imate digitalni kvalificirano potrdilo, lahko z registracijo v portal eUprava vpogledate v podatke iz evidence kazenskih točk.

Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Pogoj je, da voznik v tem času ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

Kako znižam kazenske točke?

To je odvisno od vrste prekrškov, ki ste jih storili in imate zaradi njih v evidenci vpisane kazenske točke. Več informacij najdete tukaj.

Izbris kazenskih točk v cestnem prometu lahko izvedete na naslednje načine:

  • če ste kazenske točke prejeli zgolj zaradi prehitre vožnje (4 do 17 kazenskih točk), morate opraviti program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo (izvajalce lahko poiščete tukaj: Register izvajalcev varne vožnje), ki se lahko opravi enkrat v dveh letih,
  • če niste voznik začetnik in ste storili (tudi) prekršek vožnje pod vplivom alkohola (od 0,24 do 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), se morate udeležiti zdravstvenega pregleda s svetovanjem pri osebnem zdravniku, ki se lahko opravi enkrat v dveh letih,
  • če ste storili prekršek vožnje pod vplivom alkohola (od 0,38 do 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka), se morate udeležiti ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, in sicer se lahko opravi enkrat v dveh letih. 

Kdaj se iz evidence izbrišejo kazenske točke? 

Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po poteku dveh let od pravnomočnosti le-teh. Pogoj je, da voznik v tem času ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

Število vpisanih kazenskih točk lahko preverite pri Ministrstvu za pravosodje.

Preizkusna doba ali odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja

Koliko traja preizkusna doba? Ali lahko v preizkusni dobi storim prekršek?

Preizkusno dobo določi sodišče s sklepom o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in traja od 6 do 24 mesecev. V času preizkusne dobe voznik ne sme storiti hujšega prekrška (prejeti 3 ali več kazenskih točk), sicer se odložitev prekliče in izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja – vozniški izpit bo potrebno opraviti ponovno.

Edukacijske delavnice

Kaj je edukacijska delavnica?

Edukacijske delavnice so eden izmed rehabilitacijskih programov, katere lahko v zdravniškem spričevalu predlaga pooblaščeni izvajalec kontrolnih zdravniških pregledov oz. v njegovem imenu pristojni zdravnik. 

Opravo edukacijskega delavnice naloži tudi sodišče s sklepom o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Edukacijsko delavnico mora opraviti kandidat pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita, če je bila predlagana v zdravniškem spričevalu. Edukacijska delavnica se lahko opravi tudi z namenom izbrisa štirih kazenskih točk, ki so bile izrečene zaradi vožnje pod vplivom alkohola (več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka).

Kje in kako se prijavim na edukacijsko delavnico?

Na edukacijsko delavnico se je potrebno prijaviti pri Agenciji za varnost prometa, in sicer na sledeči povezavi: Prijava na edukacijsko delavnico.

Če vam je edukacijsko delavnico naložilo sodišče bodite pozorni, da sodišču najkasneje v 15 dneh po prejemu sklepa pošljete potrdilo o prijavi in da delavnico opravite v postavljenem roku, ki je razviden iz sklepa sodišča. Temeljito si preberite izrek sodišča oziroma nas kontaktirajte, da vam damo izrecna navodila v zvezi s tem in vam pomagamo. 

Kaj obsega edukacijska delavnica in kaj je njen cilj?

Edukacijske delavnice obsegajo skupno 6 pedagoških ur skupinskega dela in se izvedejo v dveh srečanjih, ki ne smeta biti izvedeni v istem ali zaporednem dnevu. Cilj edukacijske delavnice je odpravljanje temeljnih vzrokov za ponavljanje kršitev cestnoprometnih predpisov.

Psihosocialne delavnice

Kaj je psihosocialna delavnica in kako se prijavim?

Ustreznega rehabilitacijskega programa, ki ga določi pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti na podlagi ugotovitev kontrolnega zdravstvenega pregleda, se lahko udeleži tudi imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu več kot 0,80 grama do vključno 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,38 miligrama do vključno 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil rehabilitacijskega programa, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, potrdilo o opravljenem rehabilitacijskem programu, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola.

Psihosocialne delavnice so rehabilitacijski program, ki se ga mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so ji bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali odklonitve preverjanja psihofizičnega stanja. V program osebo napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, v primeru odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Program psihosocialnih delavnic izvaja Javna agencija RS za varnost prometa. Obrazec za prijavo najdete na naslednji povezavi. Podroben program psihosocialne delavnice pa si lahko pogledate tukaj.

Cena delavnice je 480,00 EUR, delavnice pa trajajo 17 pedagoških ur.

Ponovno opravljanje izpita po izgubi vozniškega dovoljenja

Zaradi THC sem zgubil vozniško dovoljenje pred več leti, sedaj me zanima kašen je postopek? Ali moram opraviti zdravniški pregled pri medicini dela in športa? Kateri je dražji? Ali lahko naredim normalen zdravniški pregled, kot da bi šel delat vozniški izpit prvič?

V primeru, da vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, morate pred ponovnim opravljanjem vozniškega izpita opraviti kontrolni zdravstveni pregled pri pooblaščenih izvajalcih in ne pri kateremkoli zdravniku. Seznam pooblaščenih izvajalcev najdete tukaj.

Na spletni strani vozniska.si predlagamo Zdravstveni center Aristotel.

Svetujemo vam, da nam pišete in pomagali vam pri organiziranju obiska.

Z našo pomočjo boste prišli hitreje na vrsto.

Kontrolni zdravstveni pregled za vozniški izpit

Kje lahko opravim zdravniški pregled?

Seznam izvajalcev zdravniških pregledov voznikov motornih vozil

Na spletni strani vozniska.si predlagamo Zdravstveni center Aristotel.

Svetujemo vam, da nam pišete in pomagali vam pri organiziranju obiska.

Z našo pomočjo boste prišli hitreje na vrsto.

Prekršek in odvzem vozniškega dovoljenja v tujini

V Avstriji so mi vzeli vozniško dovoljenje zaradi vožnje pod vplivom marihuane. Kazen sem plačal na mestu, vozniško dovoljenje mi je bilo fizično odvzeto na kraju. Policist mi je zatrdil, da bom vozniško dovoljenje prejel v Slovenijo. Zanima me ali mi lahko zaradi tega vzamejo vozniško tudi v Sloveniji?

Posamezniku lahko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče samo država, ki ga je izdala, zaradi prekrška na območju iste države. Se pravi, v kolikor v Sloveniji storite prekršek za katerega je predpisan odvzem vozniškega dovoljenja ali v določenem časovnem obdobju dosežete oziroma presežete 18 kazenskih točk, vam slovensko sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Vi ste storili prekršek v Avstriji, policisti so postopali v skladu z avstrijsko prekrškovno zakonodajo ter vam odvzeli vozniško dovoljenje za 2 dni ter izrekli zahtevo za plačilo denarnega zneska v namen zavarovanja plačila globe, ki vam bo še izrečena. Kazen za vožnjo pod vplivom drog v Avstriji je globa v razponu od 800,00 do 3.700,00 EUR ter odvzem avstrijskega vozniškega dovoljenja za en mesec oziroma prepoved imetniku tujega vozniškega dovoljenja za določeno obdobje vožnje po Avstriji. V Sloveniji vam zaradi prekrška v Avstriji ne morejo odvzeti vozniškega dovoljenja.

Pritožbe na odvzem vozniškega dovoljenja

Se ima smisel pritoževati?

Potrebno je razlikovati med pritožbo, zahtevo za varstvo zakonitosti, ugovorom zoper sodbo o prekršku izdano v hitrem postopku, pritožbo zoper sodbo o prekršku izdano v rednem postopku, ugovorom zoper začasni odvzem vozniškega dovoljenja ali pritožbo zoper sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Gre za različna pravna sredstva, ki ima vsako svoj namen oziroma postopke in pravila. Za vas lahko opravimo brezplačen prvi pregled dokumentacije ter vam podamo naše pravno mnenje.

Koliko me lahko vse skupaj stane, da trajno ne izgubim vozniškega dovoljenja?

Z našo pomočjo verjetno bistveno manj, kot sicer.

Niste našli ustreznega odgovora ali pa vam grozi izguba vozniškega dovoljenja?

Izkoristite pomoč pravnih strokovnjakov ali nas pokličite na tel. št. 031 519 454 in hitro vam bomo odgovorili. Prvi pregled primera je seveda za vas brezplačen. Zakonski roki tečejo, da se zaščitite, nam pošljite informacije in dokumentacijo takoj!