Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.vozniska.si

Splošna določila

Družba Vozniška d.o.o. Letališka cesta 32J, 1000 Ljubljana, sprejema naslednje splošne pogoje poslovanja, s katerimi določa pogoje delovanja SOS telefona, izvedbe pravnega svetovanja, plačila storitev in odgovornosti glede pravnega svetovanja. skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18, v nadaljevanju: ZVPot). Splošni pogoji veljajo med izvajalcem in stranko pri vsakem nakupu v spletni trgovini za vsak nakup storitev.

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti pogodbenih strank, na eni strani družbe Vozniška d.o.o., na drugi strani pa uporabnika storitev, ki jih nudi in opravlja družba Vozniška d.o.o., ter določajo način, ceno, vsebino in pogoje poslovanja ter so sestavni del vsake objavljene predstavitve, oglasa in ponudbe podjetja.

Družba Vozniška d.o.o. organizira in izvaja telefonsko pravno svetovanje z različnih področij prava, in sicer na način, da uporabnike storitev SOS telefona neposredno poveže s pravnim svetovalcem za izbrano področje svetovanja. Vsa pravna vprašanja se postavijo neposredno pravnemu svetovalcu, ki pokriva izbrano področje. Vsak telefonski pogovor je zaupne narave. Telefonski pogovor se zaradi zagotavljanje višje kakovosti storitve in za namen dokazovanja morebitne odškodninske odgovornosti snema. Pri tem se družba Vozniška d.o.o. in posamezni svetovalci obvezujejo, da bodo v celoti ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov ter Splošno uredba o varstvu podatkov in da nobenega podatka ne bodo posredoval tretji osebi.

Šteje, da stranka (v nadaljevanju tudi: stranka, potrošnik ali uporabnik) s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja, ko potrdi, da se je z njimi seznanila v posebnem okencu pred oddajo naročila.

Ob vseh pravnih vprašanjih, ki so delikatne narave (družinsko pravo, kazensko pravo, odškodninsko pravo) in za katere uporabnik storitve meni, da bi razkritje določenih osebnih podatkov lahko povzročilo nepopravljivo škodo, lahko uporabnik storitve ostane anonimen.

Družba Vozniška d.o.o. bo skrbela za strokovno podkovan kader, ki bo uporabnikom storitve podajal pravne nasvete.

Informacije, ki jih mora ponudnik zagotoviti na podlagi zakona o varstvu potrošnikov in zakona o elektronskem poslovanju na trgu

Podatki o sedežu družbe ter osnovni podatki: 

Vozniška d.o.o.

Letališka cesta 32J,1000 Ljubljana

MŠ: 9140948000,

DŠ: 76368742;

Družba je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, sklep opr. št. Srg 2008/24522.

TRR odprt pri DH d.d.: SI56 6100 0002 7158 989

Telefon: 031 519 454

E-mail: pomoc@vozniska.si

Spletna stran: www.vozniska.si.

Dostopnost informacij pred sklenitvijo pogodbe

Izvajalec se zavezuje, da bo stranki vselej zagotovil naslednje informacije, kot jih določa 25b. člen ZVPot:

  • glavne značilnosti storitev v obsegu, ki ustreza storitvam;
  • firmo, sedež podjetja in telefonsko številko podjetja;
  • končno ceno storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
  • informacije o morebitnih dodatnih stroških oziroma opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati;
  • plačilne pogoje ter pogoje izvedbe storitve, rok izvedbe storitve, kadar je to potrebno;
  • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
  • seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake;
  • trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem.

Uporaba storitve pravni nasvet po e-pošti

Uporaba in sprejem splošnih pogojev

Uporabnik s klikom na gumb »Naroči … « na podstrani www.vozniska.si potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja, da ga le-ti v celoti zavezujejo ter da njihova celotna vsebina ureja pogodbeno razmerje med njim in ponudnikom.

S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da so mu njihove določbe v celoti znane, jasne in razumljive.

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe

Za naročilo storitev se šteje vsako oddano naročilo, ki je izpolnjeno pravilno.

V spletni trgovini je mogoče naročiti storitve vse dni v tednu, kadarkoli v dnevu. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom in soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe.

Nakup blaga se opravi preko izpolnitve obrazca na spletni strani www.vozniska.si.

Na vaše naročilo vam bomo odgovorili po e-mailu in tako potrdili naročilo. Z oddanim naročilom se stranka strinja z naročilom in soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Oddano naročilo in plačilo se štejeta za sklenitev pogodbe.

Naročilo v spletni trgovini oddate tako, da izberete in dodate v košarico izbrano storitev. Po kliku na košarico ste preusmerjeni na stran, kjer vpišete svoje podatke, ki so potrebni za naročilo (ime in priimek, naslov, možne dodatne opombe,…). Ponujena vam je tudi možnost izbire plačila, kjer označite željeni način plačila. Pred vami bo nato povzetek naročila, ki ga skrbno preverite pred zaključkom naročila. Za veljavno oddano naročilo morate označiti tudi vaše strinjanje s pogoji poslovanja.

Naročilo se zaključi s klikom na »Kupite sedaj«. Naročilo bo obelano najkasneje v treh delovnih dneh po oddaji naročila, o čemer boste obveščeni z novim e-mail obvestilom.

S klikom na gumb “Kupite sedaj” boste nakup storitev. O tem vas obvestimo tudi na navedeni e-mail naslov in s tem bo tudi sklenjena pogodba na daljavo. Z opravljenim potrjujete svojo seznanitev in strinjanje s tukaj navedenimi splošnimi pogoji poslovanja

Za pomoč pri spletnem naročilu ali druga vprašanja se lahko obrnete na telefonsko številko 031 519 454 ali po e-pošti pomoc@vozniska.si.

Če pride do spremembe podatkov, ki ste jih navedli ob oddaji naročila, ste nas dolžni pisno obvestiti o spremembi podatkov najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov trpite vi, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega odstavka še ni potekel.

Po prejemu nasveta ima uporabnik možnost postavitve enega dodatnega podvprašanja v zvezi z zadevo, za katerega se mu odgovor ne obračuna.

Nastanek pogodbenega razmerja

Ponudnik in uporabnik soglašata, da je med njima sklenjena pogodba za opravo storitve v trenutku, ko uporabnik sprejme ponudbo s ceno s tem, ko plača dogovorjen znesek na transakcijski račun ponudnika storitve družbe Vozniška d.o.o..

Ponudba storitev

Storitve ponujene na spletni strani so del ponudbe družbe Vozniška d.o.o. Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednosti, saj družba Vozniška d.o.o. ni davčni zavezanec v skladu s 94. členom ZDDV-1.

Zaradi narave pravnih storitev se dogodki na spletnih straneh pogosto ažurirajo in spreminjajo.

Rok za izvedbo storitve; možnost odstopa od pogodbe

Ponudnik se zavezuje, da bo storitev opravil najkasneje v dveh dneh od plačila storitve ali da bo v enakem roku uporabnika zaprosil za dodatne informacije ali ga obvestil, da od sklenjene pogodbe odstopa ter da storitve ne bo opravil. Rok začne teči naslednji dan od dneva plačila storitve. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da ima ponudnik pravico, da od uporabnika zahteva dodatne informacije, pojasnila ali razjasnitve.

Odstop od pogodbe

Ponudnik lahko odstopi od sklenjene pogodbe, ne da bi moral za to navesti razlog, o čemer mora uporabnika obvestiti najkasneje v roku iz prejšnjega člena.

Ker je storitev prilagojena uporabniku in njegovemu konkretnemu primeru oziroma njegovemu konkretnemu pravnemu in/ali življenjskemu položaju, uporabnik nima pravice do odstopa od pogodbe.

Izključitev odgovornosti

Ponudnik zagotavlja storitev glede na podatke, ki jih posreduje uporabnik, in glede na svoje strokovno znanje in izkušnje ter glede na znanje in izkušnje strokovnjakov, s katerimi sodeluje.

Ponudnik ne daje nobene garancije, da bo uporabnik z nasvetom, ki ga pridobi v okviru storitve pravni nasvet po elektronski pošti, lahko rešil ali izboljšal svoj pravni položaj, težavo, problem ali zaplet.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za neposredno ali posredno škodo v kakršnikoli obliki, ki nastane uporabniku, ker je upošteval nasvet, ki ga je pridobil v okviru storitve pravni nasvet po elektronski pošti.

Uporaba avtorskega dela

Besedila in druga gradiva, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve, so avtorska dela. Ponudnik dovoljuje, da uporabnik ta avtorska dela prosto uporablja v zasebne in nepridobitne namene. Vsakršna drugačna ali širša uporaba je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem ponudnika.

Uporabnik soglaša, da lahko ponudnik avtorska dela, ki jih prejme uporabnik v okviru storitve pravni nasvet po elektronski pošti, prosto uporablja in gospodarsko izkorišča in da materialne in druge avtorske pravice na teh delih prosto prenaša na tretje osebe. S plačilom storitve se uporabnik strinja, da se lahko postavljeno vprašanje in odgovor nanj izpostavijo na spletnih straneh in v drugih sredstvih obveščanja. Pri tem je ponudnik dolžan varovati zasebnost, poslovne skrivnosti in druge pravice uporabnika.

Odgovornost izvajalca za spletno stran

Izvajalec se trudi, da zagotavlja ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovi spletni strani. Na spletni strani so predstavljene fotografije izdelkov, ki so simbolične in morda ne izražajo dejanskega stanja. Lastnosti storitev in cena se lahko spreminjajo zelo hitro in morda ponudniku ne uspe pravočasno popraviti podatkov. V takem primeru bo izvajalec obvestil stranko o spremembah.

Izvajalec spoštuje poslovno prakso vestno in pošteno, ter si prizadeva, da se morebitne nevšečnosti rešijo na stranki čim bolj ugoden in prijazen način. Stranko pa zavezuje odgovornost v pravnem prometu, ki nastane ob nakazilo plačila, s čimer stranka konkludentno priznava, da je končni obračun, ki ga je pred plačilom pregledala, tudi pravilen.

Osebni podatki, pridobljeni s pravnim nasvetom po e-pošti

Družba Vozniška d.o.o. se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, ki jih pridobi s pravnimi nasveti po elektronski pošti ravnalo v skladu s predpisi iz področja varstva osebnih podatkov. S tem, ko uporabnik odda svoje vprašanje in pritisne gumb pošlji se šteje, da se strinja s tem, da lahko družba Vozniška d.o.o. uporablja njegov elektronski naslov za namen obveščanja uporabnika o pravnih novostih.

Povezave na spletni strani do drugih spletnih strani

Na spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani, ki niso last izvajalca in ni z njimi ter njihovimi spletnimi mesti nikakor povezan. Te povezave so podane in omogočene zgolj z namenom, da se uporabnikom spletne strani in strankam prihrani brskanje po spletnih straneh. Izvajalec ne odgovarja za uporabo teh spletnih mest, do katerih je omogočen dostop s povezave na spletni strani izvajalca in ne odgovarja za njihovo vsebino in pravilno delovanje, s čimer se mora seznaniti vsak uporabnik teh spletnih strani.

Končna določila

Splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati, z dnem objave na spletnem portalu družbe Vozniška d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja se lahko v času veljavnosti spremenijo. Spremenjeni splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati z dnevom objave na spletnem portalu družbe Vozniška d.o.o.. Spletni naslov je: www.vozniska.si.

Splošni pogoji poslovanja so na voljo tudi na lokaciji sedeža družbe.

Družbe Vozniška d.o.o., pravni svetovalci in uporabniki storitve »SOS telefon« se morebitne medsebojne spore zavezujejo reševati na miren način. Če to ni mogoče pa je v primeru spora pristojno sodišče po sedežu družbe Vozniška d.o.o..

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.vozniska.si družbe Vozniška d.o.o.

Splošne določbe

Družba Vozniška d.o.o. lahko na svojih spletnih straneh zbrane elektronske naslove obiskovalcev uporabi za namene pošiljanja e-novic. Pri tem se zavezuje, da bo varovalo vse osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih bo uporabljalo le za interno uporabo in jih ne bo posredovalo drugim fizičnim in pravnim osebam. Da bi preprečili nepooblaščen dostop do teh podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, bo družba Vozniška d.o.o. uporabljalo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje zbranih podatkov.

Avtorstvo in jamstvo 

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh www.vozniska.si.

www.vozniska.si je avtorska last družbe Vozniška d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja lastnika.

Elemente teh spletni strani ščitijo zakoni o prepovedi posnemanja blagovne znamke, zaščiti blagovne znamke, nepošteni konkurenci in drugi zakoni, zato jih ni dovoljeno kopirati ali posnemati, ne deloma in ne v celoti.

Logotipov, grafik, zvoka ali slik ni dovoljeno kopirati ali ponovno prenašati brez izrecnega dovoljenja družbe Vozniška d.o.o.

Družba Vozniška d.o.o. ne daje nikakršnih zagotovil in jamstev glede točnosti in primernosti informacij, ki jih uporabniki pridobivajo na spletni strani www.vozniska.si ali iz katere koli spletne strani, ki jo ima družba Vozniška d.o.o. v lasti oziroma jo vodi, licencira ali nadzira. Informacije, objavljene na spletni strani so tako zgolj informativne in upoštevajo v tistem trenutku veljavno zakonodajo.

Omejitev jamstva in odgovornosti velja tudi za vse druge dokumente, informacije in podatke, ki jih uporabniki pridobivajo od družbe Vozniška d.o.o.. zunaj spletnih portalov družbe Vozniška d.o.o..

Družba Vozniška d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.vozniska.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe Vozniška d.o.o. za vse primere izključena. Družba Vozniška d.o.o., ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Točnost in nadgradnja

Družba Vozniška d.o.o. se bo trudilo, da bodo podatki na spletni strani www.vozniska.si pravilni in ažurni, vendar  družba, niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah spletne strani, ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.

Reševanje reklamacij in morebitnih sporov

Stranka se lahko v primeru težav obrne na izvajalca preko elektronske pošte pomoc@vozniska.si ali telefona na št. 031 519 454. Postopek za oddajo pritožb je možen preko elektronske pošte ali pisno na naslov podjetja. Izvajalec se zavezuje, da bo pritožbeni postopek vodil vestno in pošteno, ter v roku petih delovnih dni podal odgovor, v katerem bo pritožbo zavrnil ali potrdil ter ponudil možne rešitve. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Izvajalec si prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora. Uporabnik lahko vloži pobudo na platformi za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Spletna povezava do SRPS je dostopna na tem naslovu.

Izvajalec in stranka se zavežeta, da bosta vse morebitne spore, ki bi nastali iz njunega poslovnega razmerja reševali na miren način in sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče je za vse spore pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranka s potrditvijo na spletni strani pred nakupom izjavlja, da je splošne pogoje, ki so ji dostopni tudi na spletni strani prebrala in se z njimi strinja.

Končne določbe

Ti splošni pogoji veljajo za izvajalca in stranke od dneva njihove sprejema, do njihovega preklica ali spremembe. Izvajalec si pridržuje pravico, da spremeni splošne pogoje in bo o vsaki morebitni spremembi o tem obvestil na svoji spletni strani nove oziroma spremenjene splošne pogoje.

V primeru, da bi katera od določb ali le del določbe splošnih pogojev poslovanja bil ali postal neveljaven, ostanejo v veljavi vse ostale določbe, določba ali njen del, ki je neveljaven pa se nadomesti tako, da se doseže smisel in namen pogodbe.

Z uporabo spletne strani www.vozniska.si uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Vozniška d.o.o.

Direktor

Jan Baksa Lesjak