Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola

Pravni strokovnjaki vam pomagamo pri odvzemu vozniškega dovoljenja zaradi alkohola, posebej v primerih, če ste napihali nad dovoljeno mejo.

Pišite nam in pomagali vam bomo.

Vozniško dovoljenje vam lahko odvzamejo zaradi vožnje pod vplivom alkohola nad zakonsko dopustno mejo. Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola ni še konec, z našo pomočjo pridobite vozniško dovoljenje nazaj. Nudimo pravno pomoč pri odvzemu vozniške.

Policisti vam ob policijski kontroli odredijo preizkus alkoholiziranosti. V primeru, da bo naprava za ugotavljanje alkoholiziranosti pokazala več kot 1,10 grama alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, vam bo na licu mesta začasno odvzeto vozniško dovoljenja.

V tem času, ko nimate vozniškega dovoljenja je vožnja prepovedana. Policija bo nato v naslednjih dneh vozniško dovoljenje ter obdolžilni predlog posredovala na pristojno sodišče.

Sodišče bo na podlagi prejete dokumentacije izreklo sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja.

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola

Kazen za alkohol oz. kazni za alkohol

Zakonsko je za običajne voznike kategorije B dovoljena stopnja alkohola 0,24 g/mg oz. 0,5 promila alkohola. Dovoljena meja alkohola v krvi na testu je največ 0,24 g/mg oziroma 0,5‰ alkohola. Vozniki imajo lahko največ do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo znakov motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.

gram alkohola/kg krvi oz. promilov alkoholamiligram alkohola/liter izdihanega zrakakazensankcije/opombe
do 0,5 g/kgdo 0,24 mg/l300 EUR + 4 kazenske točke(Voznik kaže znake motenj v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu.)
od 0,5 g/kg do 0,8 g/kg
od 0,24 mg/l od 0,38 mg/l
600 EUR + 8 kazenskih točkMožna udeležba na zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri osebnem zdravniku – za izbris 4 KT
od 0,8 g/kg do 1,1 g/kg
od 0,38 mg/l do 0,52 mg/l
900 EUR + 16 kazenskih točkProstovoljna udeležba na rehablitacijskem programu za izbirs 4 KT (enkrat v treh letih)
več kot 1,1 g/kgveč kot 0,52 mg/lnajmanj 1.200 EUR + 18 kazenskih točkMožnost pridržanja voznika in/ali odvzem vozniškega dovoljenja

Kdo v cestnem prometu ne sme biti pod vplivom alkohola (mora imeti 0,00 ‰):

 1. voznik motornega vozila kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;
 2. voznik, ki opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
 3. voznik, ki prevaža nevarno blago;
 4. poklicni voznik motornega vozila;
 5. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika v vožnji motornega vozila;
 6. kandidat za voznika med usposabljanjem v vožnji motornega vozila;
 7. spremljevalec;
 8. voznik začetnik (mladi voznik);
 9. voznik, ki nima vozniškega dovoljenja;
 10. voznik, ki nima vpisane kategorije motornega vozila, ki ga vozi;
 11. voznik, ki izvršuje prepoved vožnje ali mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto;
 12. voznik, ki prevaža skupino otrok.

Kazen za osebe, ki ne smejo imeti biti pod vplivom alkohola (mora imeti 0,00 ‰):

gram alkohola/kg krvi oz. promilov alkoholamiligram alkohola/liter izdihanega zrakakazen za voznikaopomba
do 0,5 g/kgdo 0,24 mg/l300 EUR + 4 kazenske točke(učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 4 kazenske točke)
od 0,5 g/kg do 0,8 g/kg
od 0,24 mg/l od 0,38 mg/l
600 EUR + 8 kazenskih točk(učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 8 kazenske točke)
od 0,8 g/kg do 1,1 g/kg
od 0,38 mg/l do 0,52 mg/l
900 EUR + 16 kazenskih točk(učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 16 kazenske točke)
več kot 1,1 g/kgveč kot 0,52 mg/lnajmanj 1.200 EUR + 18 kazenskih točk(učitelju vožnje ali spremljevalcu se izreče tudi 18 kazenskih točk)

Kako izbrišem kazenske točke?

Z Zakonom o voznikih je uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v dveh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali rehabilitacijskega programa.

a.) Programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se lahko udeleži imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja, ki doseže ali preseže štiri kazenske točke, pa do dneva, ko opravi program, ne preseže 17 kazenskih točk, če mu kazenske točke niso bile izrečene zaradi prekrškov z vožnjo pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi.

Po uspešno zaključenem programu se vozniku z dnem, ko organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, predloži potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju za varno vožnjo, enkrat v dveh letih izbrišejo iz skupne evidence izrečenih kazenskih točk štiri kazenske točke. Potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za varno vožnjo velja šest mesecev od datuma zaključka dodatnega usposabljanja.

b) Zdravstvenega pregleda s svetovanjem se lahko udeleži voznik enkrat v dveh letih od tedaj, ko je bil prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom alkohola. Zdravstveni pregled s svetovanjem opravlja izbrani osebni zdravnik.

Zdravstvenega pregleda iz prejšnjega odstavka se lahko udeležijo:

 1. voznik začetnik;
 2. voznik motornega vozila ali skupine vozil kategorije C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E in DE;
 3. voznik vozila, s katerim se opravlja javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz oseb za lastne potrebe;
 4. voznik vozila, s katerim se prevaža nevarno blago;
 5. poklicni voznik motornega vozila, kadar opravlja ta poklic;
 6. učitelj vožnje med usposabljanjem kandidata za voznika ali spremljevalec;
 7. voznik, ki mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje;
 8. voznik motornega vozila, ki se mu izvršuje sankcija prepoved vožnje motornega vozila, ali
 9. voznik, ki prevaža skupino otrok,

če je bilo ugotovljeno, da so imeli v organizmu do vključno 0,50 grama alkohola na kilogram krvi ali do vključno 0,24 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Drugi voznik pa se lahko udeleži zdravstvenega pregleda s svetovanjem, če je bilo ugotovljeno, da je imel v organizmu nad 0,50 grama do vključno 0,80 grama alkohola na kilogram krvi ali nad 0,24 miligrama do vključno 0,38 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.

Imetniku vozniškega dovoljenja, ki se je udeležil zdravstvenega pregleda s svetovanjem, se z dnem, ko predloži organu, pristojnemu za vodenje evidence kazenskih točk, potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem, iz evidence kazenskih točk izbrišejo štiri pravnomočno izrečene kazenske točke za prekršek vožnje pod vplivom alkohola, kar pa ne velja za imetnika vozniškega dovoljenja, ki je presegel zgoraj navedene mejne vrednosti. Potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem velja največ šest mesecev.

Imetniku veljavnega vozniškega dovoljenja se štiri kazenske točke izbrišejo le enkrat v dveh letih ne glede na to, ali je opravil program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo za imetnike veljavnega vozniškega dovoljenja, ki so dosegli ali presegli štiri kazenske točke in niso presegli 17 kazenskih točk, ali če je opravil zdravstveni pregled s svetovanjem, ali če je opravil rehabilitacijskih program.

Vpliv alkohola na vožnjo

Kako vpliva alkohol na mojo vožnjo?

koncentracija alkohola v krviposledica na vožnjo
0,2 promila ali 0,1 mg/l– slabša sposobnost opazovanja premikajočih se luči
0,3 promila ali 0,14 mg/l– slabša sposobnost globinskega opazovanja in s tem pravilne izbire varnostne razdalje
– zmanjšana presoja lastnega ravnanja in delna izguba samokontrole
– povečanje agresivnosti pri vožnji in s tem višje tveganje
0,5 promila ali 0,24 mg/l– slabše zaznavanje rdeče luči na semaforju in zavornih luči zaradi t.i. rdeče slepote
– zmanjšana sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda iz enega vozila na drugo vozilo
– izgube globinskega opazovanja, občutek, da so predmeti bolj oddaljeni kot so v resnici
– motnje ravnotežja
– slabši reakcijski čas
– napačna ocena hitrosti lastnega iz tujih vozil
– težje prilagajanje na svetlobne spremembe, kakor je vstop v tunel in izstop
0,8 promila ali 0,38 mg/l– poslabšane možnosti koncentracije (težko se koncentriramo na določene zadeve)
– do 25% izgube ostrine vida
– oženje vidnega polja in posledično tunelski vid
– do 35% daljši reakcijski čas
– evforija
– precenitev lastnih sposobnosti
– nezmnožnost usmerjanja pogleda
– občutno poslabšana prostorska zaznava
Kazni za alkohol v letu 2021

Koliko je alkohola v eni pijači?

Svetujemo vam, da vedno, ko vozite ne uživate alkoholnih pijač, če že pijete alkohol naj vas domov odpelje taksi ali druga 0,00 oseba.

Težko je izračunati in napisati vsebino alkohola za vsako pijačo posebej. Za najbolj pogoste pijače pa velja, da 10 g alkohola vsebuje:

 • 1 dcl vina ali
 • 2,5 dcl piva ali
 • 0,3 dcl žgane pijače ali
 • 2,5 dcl mošta

Obstaja pa tudi formula za informativni izračun:

c = m / ( TT x r )

c = koncentracija alkohola v krvi (g alkohola na kg krvi oz. promil)

m = masa popitega čistega alkohola, izražena v gramih

TT = telesna teža, izražena v kilogramih

r = porazdelitveni faktor (0,7 za moške in 0,4 za ženske)

Odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola

V Sloveniji vsako leto kar nekaj ljudi izgubi vozniško dovoljenje zaradi alkohola

33% vseh nesreč povzročijo vozniki pod vplivom alkohola

Leta 2021 je bilo 1513 prometnih nesreč zaradi alkoholiziranosti voznikov, 37 ljudi je umrlo v nesrečah zaradi alkohola. Povprečna stopnja povzročiteljev nesreč je bila 1,41 g alkohola na kg krvi.

Vozite trezni

Pravni strokovnjaki portala vozniska.si svetujejo, da pojdite vedno edino trezni za volan ali pa uporabite taxi oziroma druga javna prevozna sredstva, alternativna možnost pa je, da nekdo drug, ki je trezen, sede za volan. Svetujemo pa vam, da dosledno upoštevate vsa ostala prometna pravila. Edino tako bomo skupaj poskrbeli za varnost vseh udeležencev v prometu.

Učinki vožnje pod alkoholom

Alkohol vstopi neposredno v krvni obtok, zato je njegov vpliv na človeško telo hitro opazen: počasnejši refleksi, vidno polje se zmanjša, slabše podcenjevanje tveganja in nevarnosti, večji pogum za hitrejšo in bolj nevarno vožnjo, pri nekaterih tudi preveč oprezno in prepočasno vožnjo, … Posledice tega so lahko, prehitra ali prepočasna vožnja, težje obvladanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, ustavljanje pri zeleni luči, spregledanje rdeče luč, spregledanje drugih udeležencev v prometu, prepočasno zaviranje pri kritični situaciji, … Zaradi vseh teh razlogov, vam portal vozniska.si svetuje in predlaga, da vedno vozite trezni. 

Koliko je meja, da ne bom napihal

Koliko gramov alkohola bo v vaši krvi, je odvisno predvsem od teže, spola, telesnih sposobnosti, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače, ali smo jedli med pitjem, po pitju, pred pitjem, smo pili še kaj drugega kot pa samo alkohol, kako hitro smo spili količino alkohola (pogovorno eksali pijačo). Nekaj primerov vrednosti za količino alkohola v pijači, pivo (0,5L oz. veliko pivo) ima 20 g alkohola v pijači, vino (0,2L) ima 17g alkohola v pijači, žganje (0,05L) 16 g alkohola v pijači. Kazen lahko dobite tudi, če pri niži koncentraciji alkohola izkazujete znake motnje v vedenju, katerih posledica bi bila nezanesljivo ravnanje vozila v cestnem prometu.

Meja za večino voznikov je 0,5g alkohola/kg krvi oz. 0,24 mg alkohola/L izdihanega zraka. Vozniki, ki vozijo kategorijo C, D1, D, B+E, C+E, D1+E in D+E, vozniki, ki upravljajo vozila za javni prevoz potnikov ali blaga ali prevoz za lastne potrebe, vozniki vozil, s katerimi se prevaža nevarno blago, učitelj vožnje, voznik začetnik in nekateri ostali morajo vedno imeti 0,0 mg alkohola/L izdihanega zraka.

Kazen za vožnjo pod vplivom alkohola

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola so od 300,00 EUR do najmanj 1.200,00 EUR, poleg tega pa lahko dobite od 4 do 18 kazenskih točk, dodatno se vam lahko tudi izreče prepoved vožnje motornega vozila, začasen odvzem vozniškega dovoljenja in tudi pridržanje od 6 do 12 ur.

Preizkus alkoholiziranosti

Preveritev alkohola pri vozniku se ugotavlja z indikatorji alkohola in etilometri. Merilniki alkoholiziranosti, ki jih uporablja slovenska policija prikažejo vrednost z miligrami alkohola v litru izdihanega zraka. V primeru, da se oseba ne strinja z rezultatom preizkusa alkoholiziranosti ali pa zanika, da je pod vplivom alkohola oziroma ne priznava testa, se mu odredi ponovni preizkus z merilnikom alkohola v izdihanem zraku ali pa se odredi strokovni pregled z odvzemom krvi ali krvi in urina. V primeru, da test pokaže več alkohola kot dovoljuje zakon, mora stroške strokovnega pregleda ali ponovnega preizkusa plačati preizkušanec.

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja zaradi alkohola

V primeru, da vam policisti odvzamejo vozniško dovoljenje zaradi previsoke količne alkohola uporabite pravne strokovnjake portala vozniska.si, skupaj z vami bomo našli ugodno rešitev, ki bo za vaš primer najbolj optimalna.

So vam odvzeli vozniško dovoljenje zaradi alkohola? Brez skrbi, izpolnite naslednji obrazec ali nas pokličite na tel. št. 031 519 454 in hitro bomo ugotovili kako vam lahko pomagamo.