Kontrolni zdravstveni pregled za voznika

Kdaj rabim kontrolni zdravniški pregled?

Kontrolni zdravniški pregled je potrebno opraviti: 

  • če vam je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bi želeli zaprositi za vrnitev, 
  • če vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in bi želeli zaprositi za odložitev (za t.i. »pogojno vrnitev« s preizkusno dobo), 
  • če vam je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in bi želeli ponovno opravljati vozniški izpit, ali
  • če vas nanj napoti izbrani zdravnik ali pristojna Upravna enota.

Kdaj moram opraviti kontrolni zdravniški pregled?

Zdravniški kontrolni pregled se opravi po odvzemu vozniškega dovoljenja. Od prekrška, ki ga je voznik storil, je odvisno, kaj se na samem pregledu opravi. V primeru vožnje pod vplivom alkohola se morajo opraviti gama testi jeter, v primeru vožnje pod vplivom psihoaktivnih substanc pa vsebnost psihoaktivnih substanc v krvi, obstaja pa tudi pregled, ki vam je določen, če je voznik prehitro vozil. Pregled vida, fizične in psihične sposobnosti za vožnjo se opravi na vsakem kontrolnem zdravniškem pregledu. Cena kontrolnega zdravstvenega pregleda je odvisna od testov, ki jih je potrebno narediti, cenik kontrolnega zdravniškega pregleda pri Zdravstvenem centru Aristotel lahko najdete tukaj.

Kje se lahko opravi kontrolni zdravniški pregled?

Kontrolni zdravniški pregled se lahko opravi le pri enem izmed pooblaščencih izvajalcev le-teh, ki imajo ustrezno dovoljenje Ministrstva za zdravje. Kontrolni zdravniški pregled lahko opravite pri katerem koli pooblaščenem izvajalcu v Sloveniji, ne glede na kraj vašega stalnega prebivališča. Kontrolni zdravniški pregled se torej ne more opravljati pri vsakemu izvajalcu Medicine dela, prometa in športa, kot tudi ne pri vašem osebnem zdravniku!

Na spletni strani vozniska.si predlagamo Zdravstveni center Aristotel.

Lahko pa izpolnite spodnji obrazec in prijavo na kontrolni zdravniški pregled vam uredimo mi.


Z našo pomočjo boste prišli hitreje na vrsto.

Kaj rabim za kontrolni zdravstveni pregled?

  • Identifikacijski osebni dokument,
  • kurativni zdravstveni karton (dobi se pri osebnem izbranem zdravniku),
  • izvid okulista v primeru, da nosite očala ali kontaktne leče
  • odločbo Upravne enote oz. Sklep sodišča,
  • izpolnjeno prijavnico, ki jo običajno izpolnete zdravstvenem centru.

Kaj obsega?

Pri kontrolnem zdravniškem pregledu se celovito preverja psihofizične sposobnosti osebe za vožnjo in udeležbo v cestnem prometu (vid, refleksi, laboratorijska analiza krvi in urina, vključujoč jetrne teste, pogovor in testiranje pri psihologu,…). Če se ugotovi, da oseba začasno ni zmožna za vožnjo v cestnem prometu za vse ali morda le za določeno kategorijo (npr. iz psiholoških razlogov ali morda zaradi preseženih vrednosti pri jetrnih testih), se pristojni zdravnik opredeli tudi do tega, kdaj ta oseba lahko ponovno opravi kontrolni zdravniški pregled (npr. po 3, 6 mesecih, po 1 letu,….).

Čakalna doba za kontrolni zdravniški pregled?

Čakalne dobe za opravo kontrolnega zdravniškega pregleda lahko znašajo tudi en mesec ali več, brez zdravniškega spričevala o uspešno opravljenem kontrolnem zdravniškem pregledu pa sodišče ne more odločiti o vaših prošnjah in predlogih za vrnitev oziroma t.i. pogojni vrnitvi s preizkusno dobo. Z našo pomočjo pridete hitreje na vrsto.

Koliko stane?

Cene kontrolnega zdravniškega pregleda se gibljejo med 200,00 in 300,00 EUR, pri čemer je točno ceno potrebno preveriti pri posameznem izvajalcu, saj na ceno lahko vpliva dejstvo kakšen prekršek ste storili, kot tudi kategorije, ki jih imate priznane v vozniškem dovoljenju.