Author Archives: Pravni strokovnjaki Vozniska.si

Vozniska.si

Kazen za poteklo ali pretečeno vozniško dovoljenje je 40 eur. Seveda v primeru, da pogoj za podaljšanje njegove veljavnosti ni predložitev veljavnega zdravniškega spričevala ali potrdila o dodatnem usposabljanju voznika začetnika.

Vozniska.si

Sam prekršek, kjer sem napihala preveč, se je zgodil v Novi Gorici, a moje stalno prebivališče je v Mariboru. Prejela sem sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja, skupaj s sodbo o prekršku, samo odločbo je izdalo Okrajno sodišče v Novi Gorici. Kam se moram sedaj pritožiti na Okrajno Sodišče v Novi Gorici, Mariboru Ljubljani ali je vseeno? Spošotvana gospa, predlog za začasno vrnitev vozniškega dovoljenja je v konkretnem primeru potrebno vložiti na Okrajno sodišče v Mariboru, ki je pristojno za odločanje po pravnomočnosti postopka o prekršku, glede na stalno prebivališče storilca.

Vozniska.si

Sodišče izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po uradni dolžnosti na podlagi obvestila Ministrstva za pravosodje, ki je pristojno za vodenje evidence kazenskih točk v cestnem prometu. Z našo pomočjo smo uspešno pripravili predlog za odlog izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ob tem smo predložili še zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. Voznik je dobil vozniško dovoljenje nazaj in preizkusno dobo v trajanju 12 mesecev, obenem je pa moral še hoditi na obisk edukacijskih delavnic v trajanju 6 pedagoških ur, ki jih je tudi uspešno opravil. V roku 15 dni po prejemu sklepa smo posredovali potrdilo o vključitvi v progam edukacijske delavnice.

Vozniska.si

Ustavili so me policaji in sem napihal 0,72 in dobil sem dodatnih 16 točk. Mi lahko svetujete kaj naj naredim? Še pred tem prekrškom sem že imel 5 točk. Da, lahko vam svetujemo, pošljete nam vso dokumentacijo, ko bomo preveril vso dokumentacijo, bomo skupaj našli ugodno rešitev.

Vozniska.si

Sinoči sem napihal 0,59 in so mi odvzeli so mi vozniško dovoljenje. Zanima me kdaj ga dobim nazaj, saj sem odvisen od prevoza, ker živim na vasi. Trenutno sem brez zaposlitve in aktivno iščem službo. Za pot na razgovore potrebujem avto. Kaj lahko naredim? Predlagamo vam, da nam preko našega obrazca na spletni strani pošljete sklep, da ga preučimo in skupaj najdemo ustrezno rešitev.

Vozniska.si

5 km od doma smo bili na vaški veselici, od koder sem peljal domov okoli enajstih zvečer. Takoj me je ustavila policija in sem napihal za začasni odvzem vozniške. Sedaj sem dobil sklep domov. Kaj naj naredim, mi lahko pomagate? Da, lahko vam pomagamo, preko našega obrazca na spletni strani nam pošljite sklep, da ga preučimo in skupaj najdemo ustrezno rešitev.

Vozniska.si

Ustrezen program za izbris štirih kazenskih točk mora biti opravljen pred pravnomočnostjo prekrška, s katerim dosežete ali presežete 18 kazenskih točk. V vašem primeru ni mogoče več doseči izbrisa kazenskih točk.

Kontakt Vozniska.si

Zoper sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja je potrebno vložiti pritožbo, če je sklep »napačen«, je zmotno ugotovljeno dejansko stanje, obstajajo bistvene kršitve določb zakona ali pa je bilo materialno pravno napačno uporabljeno. V kolikor vam je prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izrečeno prvič oz. je od poteka zadnje preizkusne dobe že minilo 2 leti ali več, je mogoče vložiti predlog za odložitev, kateremu je potrebno priložiti zdravniško spričevalo o uspešno opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu, da vam sodišče izreče preizkusno dobo (t.i. „pogojno“). Vozniško dovoljenje bo v primeru, da boste ravnali skladno s pravnim poukom in zakonodajo, ostalo veljavno ves čas. Kontaktirajte nas nemudoma, če ste prejeli sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja Vozniska.si

Pričakujete lahko sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v roku 1 – 3 mesecev), katerega bo izdalo okrajno sodišče, ki je pristojno glede na kraj vašega prebivališča. Dokler ne prejmete sklepa s sodišča, ne morete v zvezi s tem storiti nič, lahko se posvetujete s pravnim strokovnjakom glede vaših možnosti za ohranitev voziškega dovoljenja. V vmesnem času je vaše vozniško dovoljenje veljavno (če vam ni bilo na kraju odvzeto) in se lahko nemoteno vozite. Pozorno spremljajte pošto, saj bo zoper sklep potrebno pravočasno vložiti ustrezno obrazložen in utemeljen predlog, da ne bo prišlo do prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, kar pomeni, da bi morali vozniški izpit opraviti ponovno. Kontaktirajte nas, da vam že vnaprej damo ustrezna navodila kako ravnati in vas vodimo skozi postopek.

Vam grozi odvzem vozniškega dovoljenja Vozniska.si

Ne, v Sloveniji vam zaradi prekrška v Italiji ne morejo odvzeti vozniškega dovoljenja, saj posamezniku lahko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja izreče samo država, ki ga je izdala, zaradi prekrška na območju iste države.

10/13